Diploma d'Especialització
en
El Sector Immobiliari – AICAT

Curs homologat per la Generalitat de Catalunya per accedir al Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya

11a Edició

Requisits d'admissió

Per a poder realitzar el curs cal cumplir algun dels següents requisits:

– Persones interessades en adquirir coneixements específics en la gestió, mediació i assessorament en el sector immobiliari.
– Titulats universitaris en Dret, Econòmiques, Arquitectura i Enginyeria, Empresarials i Administració i Direcció d’Empreses, Graduat Social o en Relacions Laborals i Titulats Mercantils.
– Persones que estiguin en possessió d’un títol universitari propi.
– Persones en possessió del DEEI (Diploma d’Especialista en Estudis Immobiliaris), per la Universitat de Girona.
– Persones en possessió del CEI (Curs d’Especialització en Immobiliària), per la Universitat de Girona.
– Agents de la propietat immobiliària i els seus empleats.

Matrícula

Preinscripció: a partir de l'1 de juny i fins a un mes abans de l'inici del curs. 
En un termini màxim de 7 dies des de la data d’inscripció cal haver realitzat el pagament de 450€ que es restarà de l’import de la matrícula, i que dóna dret a reserva de plaça.

Matrícula: per tal que sigui efectiva caldrà haver realitzat el pagament com a màxim 20 dies abans de l’inici del curs.
Documentació que s’ha de presentar per realitzar la matrícula:
– Diploma d'especialització i mòduls: fotocòpia del NIF. 

eventis